Members

ASOCIACIÓN GALEGA DE GRADUADOS E ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓNS (AGGETT)

Association

Lg/ Laxa, 28 CP: 36001 - A Arnoia

2016 Cluster TIC de Galicia
Edificio CEM (Centro de Emprendemento) - Cidade da Cultura
15707 Gaias - Santiago de Compostela
Tel: 881 939 651 || info@clusterticgalicia.com
Office timetable: [M-X] 8:30h - 14:30h | 15:00h - 17:00h; [F] 8:00h - 15:00h