Asociados

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

Consultoría de innovación

Avda. Calvo Sotelo, 19 CP: 15004 - A Coruña

Ver mapa

Desde 1995 están traballando para desenvolver estratexias de Sostenibilidade e Responsabilidade Social en organizacións privadas e públicas, con iniciativas e ferramentas innovadoras e creando valor para o cliente. Creendo firmemente, que a innovación e a sostenibilidade, son os elementos clave para definir novos modelos de negocio competitivos, responsables e adaptados as novas exixencias.