O Cluster

Asociarse

Asociarse?

O Clúster TIC Galicia traballa para poñer en valor o sector galego das tecnoloxías da información e das comunicacións, promovendo a cooperación e desenvolvendo servizos e ferramentas que lles axuden de maneira efectiva a mellorar a súa competitividade e incrementar o seu volume de negocio.

Poden pertencer ao Clúster todas aquelas empresas TIC baixo calquera forma xurídica legalmente recoñecida que teñan o seu domicilio social ou fiscal, ou instalacións produtivas cun mínimo de tres persoas contratadas a tempo completo por ano na Comunidade Autónoma de Galicia.

Igualmente, poden formar parte do Clúster Clúster  Asociacións de empresas TIC, Colexios e asociacións profesionais TIC, Centros Tecnolóxicos e representantes de grandes clientes privados e públicos, individualmente ou en clústeres, constituídos baixo calquera forma xurídica legalmente recoñecida.

A efectos da súa incorporación ao Clúster, enténdese por empresa TIC aquela dedicada á creación de produtos ou a prestación de servizos de software, hardware, internet, telecomunicacións, infografía, mensaxería electrónica, multimedia, redes de mantemento, consultaría, formación, creación e distribución de contidos audiovisuais, e demais actividades presentes e futuras relacionadas directa ou indirectamente coas tecnoloxías da información e as comunicacións e o ciclo de vida dos contidos multimedia.

Modalidade de adhesión ao Clúster:

  • Emprendedor: 15€/ mes
  • Empresa con facturación 0 – 199.999€: 40€/mes
  • Empresa con facturación 200.000 – 399.999€: 60€/mes
  • Empresa con facturación 400.000 – 999.999€: 95€/mes
  • Empresa con facturación 1Millón – 6Millóns€: 150€/mes
  • Empresa con facturación superior a 6Millóns€: 300€/mes


Formalizar alta