O Cluster

Recollida de queixas/peticións do sector TIC

Condicións:
- Poden presentar queixa/petición tan só as empresas socias do Clúster TIC.

- Por defecto, a queixa/petición presentada será tratada con confidencialidade e manterase o anonimato de quen as presenta, salvo que se indique o contrario.

- A queixa/petición trasladarase ao Comité de Dirección do Clúster, órgano encargado de valorar si a queixa/petición procede, neste caso, facer as xestións necesarias para trasladarlla a entidade que recibe a queixa/petición e buscar unha solución.

- Tanto si se considera procedente, como senón, o Clúster dará unha resposta ao socio que presente a queixa/petición.

- A queixa/petición debe versar sobre temas actuais ou futuros sobre os que haxa capacidade de actuar.Os campos marcados con * son obrigatorios