Noticias

16-01-2014

FONDOS PÚBLICOS

AYUDAS PARA EL APOYO A AEIS CON OBJETO DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. (2017)

El Clúster TIC Galicia fue beneficiario de estas ayudas financiadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitivdad para el proyecto "Inteligencia Artificial colaborativa para la Industria Conectada 4.0"

El proyecto tiene por objeto explorar las necesidades comunes y específicas para el desarrollo de nuevos algoritmos (Inteligencia Artificial) destinados al tratamiento masivo de datos en entornos industriales, especialmente de industria manufacturera.

PROXECTO COFINANCIADO

AYUDAS A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES (CLÚSTERS) INNOVADORAS EN GALICIA (2016)

A través de esta ayuda (procedimiento IG193) el Igape concede a las agrupaciones empresariales (clústers) innovadoras en la Comunidad Autónoma de Galicia financiación destinada a dar soporte a la estructura para la realización de acciones a desenvolver en el trienio 2016-2018 encaminadas a facilitar la interconexión de las empresas, fomentar las actividades innovadoras, abrir nuevos mercados y propiciar la internacionalización.

El período de financiación abarca desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2018.
ESTA ENTIDAD PARTICIPA EN UN PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN, OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

Como apoyo al proceso de internacionalización, “Clúster TIC Galicia,” tiene axuda concedida por la Xunta de Galicia a través del Igape cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3. Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.

El objetivo principal de estas ayudas es incentivar e estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.
AXUDAS PARA O APOIO A AEIS CO OBXECTO DE MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS. PROXECTO DE MELLORA DO PROOCESO DE CREACIÓN DE NOVOS PRODUTOS E SERVIZOS TIC (2015)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que ten como obxectivo promover a excelencia das agrupacións empresariais innovadoras e concentrar as axudas en proxectos de innovación, fomentando a cooperación entre empresas e facilitando a súa participación en programas de innovación e internacionalización de outros organismos nacionais e europeos.

O proxecto ten por obxecto a mellora do proceso de creación de novos produtos e servizos TIC mediante o estudo comparativo de plataformas abertas de Internet das Cousas (IoT).

PROXECTO COFINANCIADO 
AXUDAS PARA PROXECTOS DE INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN (2015)

A Xornada de Descubrimento de Proxectos Cluster TIC Capital Network, foi co-financiado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) a través da convocatoria 2015 de Axudas para Proxectos de Iniciativas Abertas de Difusión, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013.

O obxectivo desta xornada foi coñecer novas startups TIC galegas en busca de financiamento para a súa presentación ante investidores privados rexionais, especialmente os membros do Club de Investidores do Clúster TIC Galicia. No encontro participaron 5 iniciativas empresariais que buscaban un financiamento de preto de un millón de euros.
AXUDAS PARA PROXECTOS COLABORATIVOS DE CAPACITACIÓN SECTORIAL

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Igape e o Fondo Social Europeo que buscan a mellora da competitividade empresarial mediante a formación do seu capital humano a través de proxectos propostos por organismos intermedios e dirixidos a colectivos de empresas galegas.

O proxecto FormaTIC: Mini-MBA Cluster TIC Galicia ten como obxectivo lograr unha maior capacitación xerencial e financeira no persoal vencellado ás empresas do sector TIC.
AXUDAS PARA PROXECTOS DE INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN (2014)

O V Encontro Clúster TIC Capital Network, foi co-financiado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) a través da convocatoria 2014 de Axudas para Proxectos de Iniciativas Abertas de Difusión, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013.

O obxectivo deste Encontro foi estreitar relacións entre emprendedores tecnolóxicos galegos e investidores privados rexionais, especialmente os membros do Club de Investidores do Clúster TIC Galicia. No encontro participaron 9 iniciativas empresariais que buscaban un financiamento de máis de catro millóns de euros.
AXUDAS PARA O APOIO A AEIS CO OBXECTO DE MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS. PROXECTO AUTOTIC (2014)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que ten como obxectivo promover a excelencia das agrupacións empresariais innovadoras e concentrar as axudas en proxectos de innovación, fomentando a cooperación entre empresas e facilitando a súa participación en programas de innovación e internacionalización de outros organismos nacionais e europeos.

O proxecto AUTOTIC ten por obxectivo poñer a disposición dos membros do Clúster TIC Galicia aplicacións, xunto con tecnoloxías e bloques funcionais que lles permitan desenvolver aplicacións móbiles híbridas de forma sinxela, produtiva e escalable.

PROXECTO COFINANCIADO 

AXUDAS PARA O APOIO A AEIS CO OBXECTO DE MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS. PROXECTO CONTROLBOX (2014)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas financiadas polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que ten como obxectivo promover a excelencia das agrupacións empresariais innovadoras e concentrar as axudas en proxectos de innovación, fomentando a cooperación entre empresas e facilitando a súa participación en programas de innovación e internacionalización de outros organismos nacionais e europeos.

O proxecto CONTROLBOX pretende crear un producto innovador no campo da seguridade informática, mediante a parametrización, configuración e integración de hardware con ferramentas de software que permitirán observar, rexistrar e descubrir o que sucede nunha rede de equipos informáticos.

PROXECTO COFINANCIADO AXUDAS AOS ORGANISMOS INTERMEDIOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DAS EMPRESAS GALEGAS (2014)

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario destas axudas que teñen coma obxectivo incentivar a realización de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, financiando, entre outras actividades, a realización de misión comerciais internacionais.

No caso do Clúster, a axuda está destinada a levar a cabo actividades relacionadas co seu Plan Estratéxico de Internacionalización entre setembro de 2014 e xuño de 2015.
AXUDAS PARA PROXECTOS DE INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN (2014)

IV Encontro Vindeira-Clúster TIC Capital Network, foi co-financiado polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) a través da convocatoria 2014 de Axudas para Proxectos de Iniciativas Abertas de Difusión, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013.

O obxectivo deste Encontro foi a de estreitar relacións con importantes entidades de capital risco e business angels de España, intentando acadar un conxunto de proxectos que convenceran aos investidores e diran lugar a novas empresas de base tecnolóxica ou á ampliación das existentes.
 
O Encontro xuntou a investidores, analistas e emprendedores para moldear o futuro do investimento no sector TIC galego e por extensión sectores vencellados á tecnoloxía, permitindo así poñer en marcha o proceso de creación dunha estrutura de apoio ao financiamento privado estable.
AXUDAS ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS (CLÚSTERS) INNOVADORAS EN GALICIA (2013)

A través da resolución do 28 de xuño de 2013 que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia, o Clúster TIC Galicia presentou un proxecto de accións a desenvolver no trienio 2013-2015 encamiñadas a facilitar a interconexión de pequenas e grandes empresas localizadas en Galicia e a apreciar as potenciais sinerxías que se poidan dar.

O obxectivo principal é servir de panca para impulsar a competitividade e o potencial de innovación das pequenas e medianas empresas, para promover o desenvolvemento económico mediante o fomento da innovación e a cooperación no sector TIC galego.
PLATAFORMA DE EFACTURA INTEGRADA COS XESTORES DE CONTABILIDADE E ERPS DAS EMPRESAS (2013)

O proxecto consiste no desenvolvemento dunha plataforma de factura electrónica que permita ás empresas realizar unha mellor xestión da súa empresa. Mellorará a súa liquidez reducindo o periodo de cobro das facturas, e será de fácil uso para que esté ao alcance de todo tipo de usuarios. Ademais será desenvolvida sempre cumprindo con todas as obrigacións legais que se lle esixen tanto ó emisor como ao receptor para o uso de factura electrónica.

O proxecto ten dúas variantes, para aquelas empresas que non teñan sistemas propios de contabilidade, poderán utilizar a plataforma para a xestión integral das facturas (xeneralas, almacenalas, envialas...), para aqueles que teñan sistemas contables propios farase a integración coa plataforma, para que a xeración da efactura sexa automatica.
AXUDAS A AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS INNOVADORAS PARA MELLORAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (2013)

Axuda da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que ten como obxecto mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas. 

O Clúster TIC Galicia foi beneficiario desta axuda na convocatoria do ano 2013, para cofinanciar os gastos subvencionables ós que se refire a Orden IET/1600/2012, de 16 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras. 

Axuda concedida para o proxecto denominado Consolicación da estrutura de coordinación e xestión da [AEI] a executar entre maio e decembro do ano 2013, coa clara estratexia conxunta de todas as entidades cara actividades ligadas á innovación sectorial.

PROXECTO COFINANCIADO

IG239 - OBRADOIROS A LA DIGITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (2018)

Programa del IGAPE consistente en la celebración de espacios de encuentro entre empresas para explorar soluciones tecnológicas y vías de colaboración que den lugar a proyectos de implementación de herramientas digitales colaborativas sectoriales susceptibles de optar a las ayudas establecidas en estas bases o en otras convocatorias, o bien oportunidades de hibridación intersectorial.

Financiamiento recibido para los proyectos "Explotación de los contenidos digitales en la Industria gallega" (Primera convocatoria) y "Mercado Tecnológico de las Comunicaciones Gráficas" (Segunda convocatoria)