Novas

11-03-2015 Unha empresa socia busca: PROGRAMADOR WEB

Oferta de emprego

Unha empresa socia busca: PROGRAMADOR WEB

Imprescindible
:

  • PHP
  • Apache
  • MySql
  • PostgreSQLValorarase
coñecemento en:
  • Sistema Operativo Linux
  • Python
  • Java
  • Plataformas específicas como: Delphi, Aptana, Magento, Prestashop, etc.

Interesados enviar currículo a: info@clusterticgalicia.com antes das 14:00 horas do mércores 18 de marzo.


IMPORTANTE:
O Clúster TIC Galicia remitirá os currículos recibidos á empresa ofertante e esta poñerase en contacto cos interesados que considere.