Novas

02-07-2015

SIVSA saca ao mercado Fénix, unha nova maneira de entender a xestión de clínicas desde a nube

Fénix é un novo software de xestión clínica, especialmente pensado e optimizado para médicos e clínicas pequenas. Con Fénix pódese controlar e axilizar de maneira rápida e intuitiva todos os procesos que se dean no día a día das clínicas. Desde a chamada do paciente para solicitar unha cita, hasta a facturación dos servicios (xa sea ao propio paciente como a unha aseguradora), todos os procesos son centralizados en Fénix.

DISTINTOS TIPOS DE USUARIOS
Aínda que toda a xestión da clínica se fai desde a mesma aplicación, Fénix define dous tipos de usuarios, o médico e o administrativo, centrados en funcionalidades distintas.

O usuario administrativo encárgase da creación de pacientes, a gestión das citas, a axenda e o calendario da clínica, así como de todos os procesos de facturación.

Por outro lado, o médico, independientemente de que delegue nun administrativo estas funcións, pode acceder a elas en todo momento. Pero adicionalmente, conta con funcionalidades específicas do seu rol tales como:

  • Gestión de historiales médicos
  • Cuestionarios Clínicos
  • Registro de diario clínico
  • Emisión y firma electrónica de recetas
  • Creación de informes
Para máis información pode visitar a web do produto